ENGLISH

Öncü ve proaktif

HAKKINDA

CAF Endüstri, 2008 yılında kurulurken ismini, dünya olimpiyatlarının da mottosu olan citius, altius ve fortius kelimelerinin baş harflerinden almıştı;
daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü.

CAF Endüstri, bugün de aynı anlayışla ve ilk günkü tutkuyla endüstriyel olanı hep daha ileriye taşıyor. Endüstriyel tesis projelerinde yangınla mücadele sistemlerini ve akışkan transfer sistemlerini elektromekanik kapsamında entegre eden CAF Endüstri, projelendirme, mühendislik, tedarik, üretim ve montaj hizmetleri vermektedir.

CAF Endüstri, başta enerji santralleri olmak üzere, petrol ve gaz, demir-çelik, kimya,
maden, çimento ve diğer endüstriyel tesislerde güvenilir çözüm ortağıdır.


Kalite, İSG ve Çevre Politikamız

Her temas noktasında etik etkileşim

DEĞERLER

CAF Endüstri, üyesi olduğu Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uyumlu kurumsal yönetişim süreçlerini tamamlamış ve sürekli kendini güncellemektedir. CAF Endüstri, ticari faaliyetlerinin her aşamasında ve her temas noktasında; ortaklarıyla, çalışanlarıyla, iş yaptığı tüm kuruluşlarla ve topluma karşı evrensel iş ahlakı çerçevesinde hareket eder.

Şeffaflık

CAF Endüstri; Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (UNCAC) ve Dünya Ekonomik Forumu Yolsuzluğa Karşı Ortaklık İnisiyatifi (PACI) belgelerini referans alarak rüşvet ve yolsuzluk hakkında “sıfır hoşgörü” politikalarını benimser ve uygular.

Dürüstlük

CAF Endüstri’de saygı ve güven esastır. Bu esas çerçevesinde şeffaf ve hesap verilebilir bir ilişki kurulur ve tüm iletişim stratejileri ve politikaları bu çerevede geliştirilir; ilgili paydaşların da aynı şekilde mütekabiliyet esası üzerine CAF Endüstri’nin etik değerlerine saygılı olmaları beklenir.

Tarafsızlık

CAF Endüstri, ticari faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve uluslararası yasalar ve mevzuatlara tam uyum halinde sürdürür; her türlü faaliyet ile ilgili yasal yükümlülükler yerine getirilirken tüm kurum ve kuruluşlara tarafsız ve eşit mesafede durur.

Sürdürülebilirlik

CAF Endüstri, sürdürebilir kalkınmanın, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının ancak ve ancak çevreyi koruyarak ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek gerçekleşeceğinin bilincindedir.

Sorumluluk

CAF Endüstri, itibar yönetiminin gereği olarak (i) etik değerlere uyumda, (ii) paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerde, (iii) ve iş yapışının gerekliliklerinde, kendiliğinden bir sorumluluk duygusuyla hareket eder.

Objektif normlara koşulsuz bağlılık

KALİTE BELGELERİ VE STANDARTLAR

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 Çalışma Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi (OHS)
PED (Pressure Equipment Directive) Sertifikası - AB Basınçlı Ekipmanlar Direktifi CE Belgesi
ASME (Amerikan Makina Mühendisleri Odası) Standardı - Kazan ve Basınçlı Kaplar Standardı

Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de

PARTNER VE TEMSİLCİLİKLER

CAF Endüstri, uluslararası alanda kurduğu partnerliklerle dünya endüstrisinin know-how’ını Türkiye’ye taşıyor; aynı zamanda temsilciğini yaptığı dünya markalarının (Consilium, ACAF, Micropack, Incendium, Dukji, IBC Praha, Procedyne, Sigma, Kidde, Hyosung Goodsprings) ürünlerini müşterilerine zamanında ulaştırıyor.