Skip links

Akışkan transferi sistemleri, endüstriyel akışkanların bir noktadan diğerine transferinde ihtiyaç duyulan tüm bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler, endüstriyel sıvıların ve gazların etkili bir şekilde yüklenmesi/boşaltılması, enjeksiyonu, işlenmesi ve izolasyonu için gerekli proses skidlerini, pompaları ve kompresörlerleri vb. içerir. Temiz ve atık su, buhar, petrol/yakıt, kimyasallar, kül, bulamaç, alçı taşı vb. akışkanların transfer sistemlerini (orta-büyüklükte, ağır hizmet grubunda, tek seferlik pompa sistemleri vb.), elektromekanik bileşenlerini ve uygulamalarnı sağlıyoruz ve endüstriyel tesisler/faaliyetler için her türlü skidin tasarım ve üretimini yapıyoruz. Akışkan türleri ve uygulama alanları şunlardır: Yakıt, dizel yakıt, akaryakıt, jet yakıtı, petrol ve tüm petrol ve türevi yakıtlar, kül çamuru, alçı taşı, demineralize su üretimi, soğutma suyu transferi ve türbinleme, kazan besleme suyu ve pompası, resirkülasyon suyu, rafinerilerdeki yakıt pompaları, askeri ve sivil ulaşım faaliyetleri için jet yakıtı, termik santraller için kazan dozajlama, vakum pompa üniteleri, tarımsal sulama, asit ve kimyasal, madencilikte susuzlaştırma ve yakıt arıtma üniteleri.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.