Skip links

Düşük Genleşmeli Köpük

Genleşme oranı* 1 ila 20 olan köpüklerdir. Uygulama alanları: Dış mekan depo tankları, iç mekan, alev alabilen akışkan içeren tehlike bölgeleri, kimya ve petrol tesisleri yükleme/boşaltma platformları, tank çevresi hendek bölgesi, çevrelenmemiş taşıma alanları.

Orta Genleşmeli Köpük

Genleşme oranı* 20 ila 200 olan köpüklerdir. Uygulama alanları: Sıradan yanıcı maddeler, alev alabilen/yanıcı akışkanlar ve bunların diğer yanıcı maddelerle kombinasyonu.

Yüksek Genleşmeli Köpük

Genleşme oranı* 200 ila 1000 olan köpüklerdir. Uygulama alanları: Sıradan yanıcı maddeler, alev alabilen/yanıcı akışkanlar ve bunların diğer yanıcı maddelerle kombinasyonu ve sıvılaştırılmış doğal gaz.

* Nihai köpüğün, ürünün orijinal köpük solüsyon hacmine oranını belirtir.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.