Skip links

Ayırma Kapları

Ayırma kapları, su ve hidrokarbon yoğuşmasını gaz akışından ayırmak için kullanılır. Yatay ve dikey olarak tasarlanıp üretilir.

Siklon Separatörleri

Siklon separatörleri, petrol ve gaz işleme tesislerinde ve kimya endüstrisinde kuyu akışkanını sıvı veya gaz halindeki bileşenlerine ayırır. Yatay ve dikey olarak tasarlanıp üretilir.

İki Fazlı Separatörler

İki fazlı separatörler, sıvı fazı bileşenlerinin birbirinden ayrıştırılmasının gerekmediği kompleks durumlarda kullanılırlar. Bu separatörler, gazı ve sıvıyı, genellikle gaz/sıvı akışında veya ıslak gaz akışında ayrıştırırlar.

Üç Fazlı Separatörler

Üç fazlı bir separatör, üretilen kuyu sıvısını, gaz, yağ ve su fazlarına ayırmak için yer çekimini kullanır; yatay ve dikey olarak tasarlanır.

Isıtıcı Separatörleri

Isıtıcı seperatörler, rezervi düşük olan doğal gaz kuyularından çıkan gazı, üç faza ayırmak için kullanılır. Sistem, otomatik olarak çalışır ve elektrik gerektirmez.

Emülsiyon Kırıcılar

Emülsiyon çözücüler olarak da bilinen emülsiyon kırıcılar, yağ içindeki su ve su içindeki yağ emülsiyonlarını ayrıştırmak için kullanılan bir grup özel kimyasaldır. Bu kimyasallar, yağın etkili bir şekilde geri kazanımı için kullanılırlar, ve böylece, yeniden kullanılabilir suların kalitesini artırırlar.

Kum Separatörleri

Kum separatörleri, sudaki kum ve iri taneli parçacıkların ayrıştırılması için kullanılır. Akışkan, özel tasarımlı iç yapı sayesinde rotasyonlu olarak hareket eder, ve böylece, kum ve sudan ağır partiküller ayrışır. Ayrışan partiküller dipte toplanır.

Akaryakıt Separatörleri

Akaryakıt separatörleri, jet yakıtı, motorin ve benzin gibi akaryakıtlardaki katı ve su partiküllerini ayrıştırmak için kullanılırlar. Katı partiküller için mekanik separatörler, su ayrımı için ise iki kademeli separatörler kullanılmaktadır.

Toz Siklon Separatörleri

Toz ve granül halindeki ham maddeler pnömatik veya mekanik prosese girdikten sonra ortamda tozlanma meydana gelir. Bunu önlemek için toz tutucular yani siklonlar, multi-siklonlar ve filtreler, malzemeyi tekrar havadan ayrıştırırlar.

Pervane Tipi Separatörler

Pervane tipi separatörler, bir gaz akışından sıvı parçacıkların yüksek verimli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Pervane tipi seperatörler, 8 mikron ve üzeri sıvı partiküllerini %100 performansla uzaklaştırılır. Gazın içinde yüzen bu sıvı taneciklerinin saflaştırılması sırasında meydana gelen basınç kaybı ise oldukça düşüktür.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.