Skip links

Oksitleyiciler

Oksitleyici tanklar, oksijen ve azot-oksit içerirler. Basınç tankları, basıncı tutarlı bir şekilde korumak için itici gaz ve oksitleyici sıvıları sistem boyunca iter.

Kolonlar

Kolon şeklinde tasarlanan basınçlı kaplar, üst kısımdaki gazı alt kısımdaki sıvıdan ayırır.

Kokulandırma Tankları (Kokulandırıcılar)

Gazın kokulandırılması, bir kişinin algılayabilmesi için gazın kokmasını sağlamak amacıyla, bir koku verici veya koku verici enjeksiyon ekipmanı tarafından gaz akışına koku maddesinin enjekte edilmesi işlemidir.

Reaktör Tankları

Bir reaktör tankında, belirli toz fraksiyonundaki ve durumundaki maddeler/kimyasallar reaktöre girer ve nitelik değiştirmiş yeni ürünler olarak çıkarlar.

Hava Gidericiler

Hava gidericiler, havanın ve diğer çözünmüş gazların besleme suyundan buhar üreten kazanlara çıkarılması için yaygın olarak kullanılan cihazlardır.

Biriktirme Tankları

Biriktirme tankı, ısı pompaları veya güneş enerjisi sistemleri gibi çeşitli kaynaklardan gelen ısı ile tanktaki suyu ısıtarak depolama sağlayan bir sistemdir.

Buhar Separatörleri

Buhar separatörleri, su damlacıklarını buhardan ayrıştırmaya yarayan bir cihaz olarak şu ihtiyaçlarla kullanılırlar: (1) Tüm motorlarda ıslak buharın termal verimi düşürdüğü durumlarda; (2) pistonlu motorlarda silindirlerde su birikmesi ve motora zarar verecek hidrolik kilitlenmeye sebebiyet vermesi durumunda; (3) termik santrallerde, bir buhar türbinindeki memelerden (veya pervanelerden) gelen yüksek hızlı buhardaki su damlacıklarının, türbin bıçakları gibi türbinin iç kısımlarına çarpması ve aşındırması durumunda.

Gaz Giderme Tankları

Gaz giderme tankı, gaz gidericiden çıkan ve yağ rezervuarına giren tüm yağın orijinal yağ özelliklerini muhafaza etmesi için kirlenmiş conta yağının gazını alır.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.