Skip links

Madencilik

Madencilik sektörü için akışkan transferi ve yangınla mücadele sistemlerinin tasarım, üretim ve uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Akışkan transfer sistemlerinde sunduğumuz çözümler şunlardır: Basınçlama, susuzlaştırma, bulamaç ve diğer aşındırıcı akışkanların transferi için skidler, her türlü pompalama sistemleri, kimyasal ve aşındırıcı akışkanların devridaimi ve susuzlaştırılması için modüler pompa skidleri.. Yangınla mücadelede; yeryüzündeki ve yeraltındaki maden araçları, ağır hizmet araçları ve jeneratörler için sıkıştırılmış havalı köpük (Compressed Air Foam – CAF) sistemleri kullanılmaktadır.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.