Skip links

Değerler

CAF Endüstri, üyesi olduğu Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile ulusal ve uluslararası etik değerlere (şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık, sürdürülebilirlik, sorumluluk) uyumlu kurumsal yönetişim süreçlerini tamamlamış ve sürekli kendini güncellemektedir. CAF Endüstri, ticari faaliyetlerinin her aşamasında ve her temas noktasında; ortaklarıyla, çalışanlarıyla, iş yaptığı tüm kuruluşlarla ve topluma karşı evrensel iş ahlakı ilkeleri çerçevesinde hareket eder.

Şeffaflık
CAF Endüstri; Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (UNCAC) ve Dünya Ekonomik Forumu Yolsuzluğa Karşı Ortaklık İnisiyatifi (PACI) belgelerini referans alarak rüşvet ve yolsuzluk hakkında “sıfır hoşgörü” politikalarını benimser ve uygular.

Dürüstlük
CAF Endüstri’de saygı ve güven esastır. Bu esas çerçevesinde dürüst bir iş akışı için iç ve dış paydaşlarla etik, şeffaf ve hesap verilebilir bir ilişki kurulur ve tüm iletişim stratejileri ve politikaları bu çerevede geliştirilir; ilgili paydaşların da aynı şekilde mütekabiliyet esası üzerine CAF Endüstri’nin etik değerlerine saygılı olarak aynı dürüstlükle davranmaları beklenir.

Tarafsızlık
CAF Endüstri, ticari faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve uluslararası yasalar ve mevzuatlara tam uyum halinde sürdürür; her türlü faaliyet ile ilgili yasal yükümlülükler yerine getirilirken tüm kurum ve kuruluşlara (iş ilişkisi dışında) menfaat beklentisi olmaksızın tarafsız ve eşit mesafede durur.

Sürdürülebilirlik
CAF Endüstri, sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının ancak ve ancak çevreyi koruyarak ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek gerçekleştirileceği bilincindedir.

Sorumluluk
CAF Endüstri, itibar yönetiminin gereği olarak (i) etik değerlere uyumda, (ii) paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerde, (iii) iş yapışının gerekliliklerinde; hülasa her karar ve adımında kendiliğinden bir sorumluluk duygusu ve bilinciyle davranır.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.