Skip links

Petrol ve gaz endüstrisi için özel yapım kompresörleri, nitrojen jeneratörleri ve kurutucuların tasarım, mühendislik, üretim ve hem karada hem de açık denizde kurulumunu gerçekleştiriyoruz. İster çöl, kutuplar, yüksek/yükseltilmiş, depreme duyarlı, tuzlu veya kükürtlü bir ortam olsun isterse bir fabrika ya da açık denizde bir tesis olsun, her türlü ve zorlu koşullara uygun olarak verili spesifik özellikler/ihtiyaçlar/talepler çerçevesinde tasarladığımız özel üretim hava teknolojileri sistemleri, kusursuz bir şekilde çalışır. Hava teknolojileri sistemleri, üretim tesisimizde monte edilir, kablolanır, programlanır, test edilir ve tesise vardıklarında çalışmaya hazırdırlar.

Kompresörler

Kompresörler, doğal gazların ve diğer gazların enerji kaynağının etkin bir şekilde işlenmesini sağladıkları için depolama ve taşıma sırasında yaşamsal öneme sahiptirler. Gazların ne ölçüde sıkıştırılacağı, hangi amaçla ve fazda işlendiğine, depolandığına ve taşındığına bağlıdır. Kompresörler, proje özelliklerine ve çeşitlerine (pistonlu kompresörler, vidalı kompresörler, güçlendirici kompresörler ve santrifüj kompresörleri) göre tasarlanır ve üretilir.

Azot Jeneratörleri

Özelleştirilmiş, güvenilir, yüksek saflıktaki azot jeneratörlerinin tasarım, mühendislik, üretim ve saha kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Azot jeneratörleri; kimya endüstrisi, ilaç, laboratuvar regülasyonu, petrol ve gaz endüstrisi, çelik kesimi, lazer ve plazma kesimi, ısı işleme, bozulabilir gıda paketlemesi vb. uygulama alanlarında ihtiyaç duyulan azotu, basınçlı havadan gaz halinde üretir.

Kurutucular

Hava kurutucuları, basınçlı hava gerektiren endüstriyel uygulama alanlarında, su buharının ve nemin tehlikeli etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır. Havayla kurutma yöntemleri arasında; nem gidericiler, soğutmalı hava kurutucuları ve membran hava kurutucuları yer alır.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.