Skip links

Saklama Transferi Çözümleri

Vagonların, tankerlerin, mavnaların, gemilerin ve petrol depoları sahalarının boru hattı ölçümü, yükleme, boşaltma ve karşı yüklemesinde kullanılır.

Skid Monteli Yükleme Sistemleri

Petrol, gaz, petro-kimyasallar, biyo-yakıtlar ve diğer sıvılar için skid monteli yükleme, boşaltma ve ölçümleme sistemleridir.

Saklama Transfer Skidleri

Ham petrolün, alternatif enerji akışkanlarının, doğal gaz sıvılarının, gaz ürünlerinin ve diğer akışkanların yoğunluk değişimlerinin takibi ve yoğunluk değişimlerine göre uyumlu hale getirilmesine yönelik hassas ölçümleme yapan pompalama çözümleridir.

Mali Ölçümleme Skidleri

Ham ve rafine petrol ürünlerinin tanklar, tankerler ve gemiler arasında transferini doğru mali ölçümleme ve sıvı işleme ile birlikte sağlar. Aynı esnada, kalibrasyon için kontrol sistemlerini kullanır ve kütle ve yoğunluk akışının ölçümlemesini yapar.

Saklama Ölçümleme Sistemleri

Ham petrol, alternatif enerji akışkanları, doğal gaz sıvıları ve diğer akışkanların hassas ölçümleme ile saklama transferini gerçekleştirir. Sistem seçenekleri şunlardır: Filtrasyon seçenekleri, su içeriği izleme, yoğunluk ölçümü, akış bileşimi analizi, katkı maddesi enjeksiyonu, harmanlama/karıştırma, basınç ve sıcaklık izleme, kütle ölçümü, numune alma, su ve glikol ayrımı, akış ve basınç kontrolleri, yığınlama kontrolleri, mayalama, hava tahliyesi ve havasızlaştırma, topraklama, vana seçenekleri, alev ve gaz algılama ve özel kontroller.

Kiralamalı Otomatik Saklama Transferi Üniteleri

Ham petrol ve ana petrol ürünlerinin üretim tesislerinden kamyonlara, vagonlara, boru hatlarına veya depolama tanklarına, saklama transferini (sahiplik transferini) gerçekleştiren sistemlerdir.

Skid Monteli NGL Boşaltma

Akışkanların (sıvı ve gaz) orta akım gaz işleme, NGL çıkartma, damıtma ve transfer ölçümleme sistemleri ile taşınmasını ve işlenmesini sağlar.

Akışkan Yükleme Skidleri

Ham petrolün ve tüm hidrokarbon türevlerinin kamyonlara ve vagonlara yükleme/boşaltma işlemlerini gerçekleştiren skidlerdir.

Kamyon Boşaltma Skidleri

Hidrokarbonları ve LPG, hafif ve ağır ham petrol, LNG, dizel, nafta ve diğer hidrokarbonlar, sıvı amonyak, yüksek konsantrasyonlu hidrojen peroksit, sülfürik asit vb. gibi kimyasal akışkanları taşımak ve ölçümlemek için kullanılan skid monteli akışkan boşaltma sistemleridir.

Sıralı Mali Ölçümleme

Benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, biyodizel ve akaryakıt gibi yaygın olarak kullanılan akışkanlar ve rafine edilmiş petrol ürünleri için geliştirilmiş saklama transferi sistemleridir.

Mobil Karşı Yükleme Sistemleri

Petrol ve gazın, şistin hidrolik kırılmasıyla ortaya çıkan yan ürünlerinin, alternatif yakıtların ve kimyasal akışkanların genellikle römork veya arabaya monteli ve bazen de (tam mobilizasyon için) kamyona monteli olarak aktarılmasını sağlayan sistemlerdir.

Katkı ve Boya Enjeksiyon Skidleri

Benzin ve dizel yakıtlar için tanklar, vanalar, filtrasyon, pompalar, katkı enjeksiyon blokları, basınç tahliyesi, göstergeler, bağlantı parçaları, elektrik mahfazaları ve kablo tesisatı ile birleşik katkı ve boya enjeksiyon monteli skidlerdir. Genellikle galvanizli veya toz boyalı bir çelik çerçeve üzerine monte edilirler.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.