Skip links

Endüstriyel Tesislerde Yangınla Mücadele Sistemleri

Endüstriyel tesis ve/veya faaliyetin sürdürülebilirliğini ve risk yönetimini sağlamak üzere en son teknolojiye sahip yangınla mücadele sistemlerinin ve çözümlerinin mühendislik ve uygulamasında kritik bir rol üstleniyoruz. Öncelikle; kapsamlı bir yangın risk değerlendirmesiyle, tesislerdeki olası yangın risklerini ve alanlarını belirliyoruz. Tesislerde yangın çıkma ihtimalini azaltmak için alınacak önleyici tedbirleri raporluyor ve aksiyon planlarını gerçekleştiriyoruz. Elektrik sistemlerinden kaynaklanan veya yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında çıkan yangınlara anında ve etkin müdahale için gerekli yangın söndürme sistemlerini proaktif olarak kuruyor ve hazır hale getiriyoruz. Yangın algılama, monitörleme ve alarm sistemleri erken uyarı sağlayarak yangınlara anında müdahale edilmesini ve hızlıca söndürülmesini sağlıyor. Tesislerde kurulu sabit ve/veya mobil yangın söndürme sistemleri sayesinde, yangının henüz başlangıç fazında -lokal ve etkin bir şekilde- söndürülmesini sağlıyor ve böylece yangının tüm tesise yayılmasının önüne geçiliyor. Bu tür bir yangınla mücadele konseptine sahip tesisler, operasyonel sürdürülebilirliği, çalışan güvenliğini ve olası hasar maliyetlerinin önlenmesini ve/veya en aza indirilmesini sağlayabilirler.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.