Skip links

Yakıt Boşaltma Skidleri

Enerji santralleri için akaryakıt boşaltma ve transfer skidlerinin tasarım, mühendislik, üretim, test, kontrol ve kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Sistem bileşenleri; pompalar, filtreler, gaz giderme üniteleri ve borulardan oluşmaktadır. Pompalama ünitesi 30m basınçta 91m3/h akış gerçekleştirebilmektedir.

İnternet sitemiz, kullanım deneyiminizi geliştirmek üzere tanımlama bilgilerini kullanır.