ENGLISH

Akışkan transfer sistemleri

MODÜLER PROSES SKİDLERİ

Modüler proses skidleri, bir şase üzerinde proses bileşenlerinin tümü veya bir parçasının imalathanede üretilip, gerekli fonksiyon ve akışkan testleri yapıldıktan sonra sahada sadece montaj ve entegrasyonları yapılan sistemlerdir. CAF Endüstri, endüstriyel tesislerde ihtiyaç duyulan her türlü skid imalatını ve tasarımını yapma ve projelendirme kabiliyetine sahiptir.

Avantajları

(1) Kendinden bağımsız sistemlerdir; başka bir yere kolaylıkla nakledilebilir. (2) Yerleştirmesi kolaydır. (3) Erişimi kolaydır.(4) Tesisin dışında üretilmesi zaman tasarrufu sağlar. (5) Test edilmiş olarak tesise gelir. (6) İmalathane ortamı, kontrollü ve kaliteli bir üretim sağlar. (7) Geleneksel üretime göre %24 maliyet tasarrufu sağlar.

Skid çeşitleri

Petrol ve petrol türev skidleri, transfer skidleri, dozlama skidleri, pompa skidleri, karıştırma skidleri, doldurma ve boşaltma skidleri, arıtma skidleri, petrol proses skidleri, kimyasal proses skidleri, ayrıştırma skidleri, kül transfer sistem skidleri, çamur transfer skidleri, temiz ve atık su skidleri

Bileşenleri

Pompalar, debimetreler, tanklar, eşanjörler, filtreler, vanalar, tubingler, enstrümanlar, kontrol panoları, hava alma tankları, ürün ayırıcı santrifüj ve seperatörler vb. ekipmanlar

Akışkan transfer sistemleri

HİZMETLER

Proje Tasarımı

CAF Endüstri, akışkan transfer sistemlerinin endüstriyel tesislerde uygulamaları konusunda hesap raporları, dokümantasyon ve tasarım hizmetleri gerçekleştirir; ilgili standartlarda temel tasarım, detay tasarım, hidrolik hesaplar, ‘as-built’ projeleri ve raporlarını hazırlar.

CAF Endüstri’nin transfer sistemlerini tasarladığı ve projelendirdiği akışkan türleri şunlardır: Yakıt, diesel oil, fuel oil, jet oil, yağ ve tüm petrol ve türev yakıt, kül çamuru, gypsum, demineralize su üretim, soğutma suyu transfer ve devir daim, kazan besleme suyu ve pompa, resirkülasyon suyu, rafineri tesislerinde yakıt pompaları, askeri ve sivil taşıma tesislerinde jet yakıt, termik santrallerde kazan dozlama, vakum pompa üniteleri, tarımsal sulama, asit ve kimyasal, maden tesislerinde susuzlaştırma, yakıt arıtma üniteleri

Üretim ve Entegrasyon

ÜreCAF Endüstri, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSB) üretim tesisinde, üretimini ve entegrasyonunu gerçekleştirdiği tüm ekipmanların akışkan testlerini ve fonksiyon testlerini yapar. Tüm sistemlerin üretim ve entegrasyonunda, iç kalite kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterinin telep ettiği diğer kalite kontrol safhaları da etkin bir şekilde işletilerek yüksek kalitede ürünlerin ortaya çıkması sağlanır.

Tedarik

CAF Endüstri, enerji üretim tesislerinde, rafinerilerde, kimyasal tesislerde, maden tesislerinde, demir-çelik üretim tesislerinde, tersanelerde, yük gemilerinde, askeri tesislerde ve diğer endüstriyel tesislerde akışkan transfer sistemlerinin, arıtma ünitelerinin gerekli ağır hizmet tipi pompalarını ve elektromekanik bileşenlerini tedarik eder.

CAF Endüstri, tedarik zincirinin en güçlü halkasını oluşturur ve ‘üretim beklemez’ prensibiyle hareket eder. Temsilcisi olduğu dünya markalarının tüm ürünlerini kullanarak yedek parça teminlerini 72 saat içinde gerçekleştirme kabiliyetiyle sektördeki hızlı tedarik hizmetini sağlar ve müşteri memnuniyetini sürekli kılar. Çünkü temsil ettiği ürüne hakim olmak, tedarik edilen ürün için müşteriye sunulan ve katma değeri paha biçilemez olan bir değer önerisidir. CAF Endüstri’nin mühendis ekibi, mümessili olduğu dünya markalarının tüm ürünlerinin yedek parça bilgisine hakim olarak müşteriye en hızlı geri dönüş ve en optimum çözüm önerileriyle tedarik ve bakım onarım hizmeti sunar.

Akışkan transfer sistemleri

POMPA ÜNİTELERİ